Skymningstid

Berättelsen så här långt...

Våra hjältar har på uppdrag av en prästinna i staden Klarforsen färdats till Vinterhem för att undersöka rapporter om att en ökänd Orcus-kultist vid namn Kalarel och hans anhang synts till i området. Efter att ha besegrat en stam kobolder som terroriserat nejden med sina angrepp på handelskaravaner längs Kungens Väg hittade man bevis för att Kalarel håller till i katakomber under ruinerna av Skuggborgen, en utpost för det fallna imperiet Nerath.

Gruppen letade sig ner i katakomberna och fann att den första nivån befolkades av gobliner som tydligen letade efter en skatt och odöda. De fann också ett olycksbådande brev till Kalarel från ledaren för en organisation kallad Blodhärjarna som erbjöd sig att köpa slavar av Kalarel eftersom deras Duergar-allierade under Åsktoppen behövde sådana.

Gruppen undersökte vidare på nästa nivå av katakomberna som vaktades av hobgobliner. Ett inledande bakslag i striderna fick dvärgen Borko att förlora fattningen, och han rusade ensam vidare in i mörkret för att dö ärofullt medan hans bror Zarko tycktes överväldigad av galenskap, framkallad av hans pakt med onämnbara fasor. De andra följde efter Borko och lyckades återfå hans stympade kvarlevor efter en hård strid.

Senare fann och besegrade gruppen, förstärkt av den av hobgoblinerna fängslade alven Kyrel, hobgoblinernas hövding och hans hedersvakt. Äventyret fortsätter…

Länkar till rollpersoners krönikor:

Gowrons Krönika Kapitel 1

Binlains Krönika Kapitel 1

Comments

Thengil

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.