Tag: plats

Results

 • Vinterhem

  1. Portar 2. [[Wraftons Värdshus]] 3. Torget 6. Valthrun Siarens torn 10. Templet 14. Lord Padraigs gods Den by där äventyrarna började sina efterforskningar. Vinterhem ä …

 • Wraftons Värdshus

  Detta rymliga värdshus fungerar också som ölstuga åt byn och dess omgivningar. Som de flesta ölstugor serverar Wraftons öl, vin och ibland sprit. Mat och husrum finns att tillgå för resande med pengar. Varje kväll samlas bybor på värdshuset för att dricka …

 • Cairgormbergen

  Bergskedjan norr om [[Vinterhem | Vinterhem]], som också var imperiet [[Nerath | Neraths]] nordvästra gräns i svunna tider.

 • Skuggborgen

  Ett raserat fort vid foten av [[Cairgormbergen]] som uppfördes av det fallna imperiet [[Nerath]]. Enligt Valthrun Siaren byggdes fortet för att hindra att onda krafter skulle försöka återöppna den portal till [[Skugglandet]] som sägs finnas under fortet. …

 • Bael Turath

  För hundratals år sedan slöt det mänskliga imperiet Bael Turaths ledare en pakt med djävlar för att förstärka sitt grepp över rikets vidsträckta egendomar. Pakten innebar att den styrande klassen i Bael Turath begåvades med enorma krafter, och förändrades …

 • Skugglandet

  Skugglandet är en mörk och olycksbådande "spegelbild" av vår värld. Den är hemvist åt flera gudar, bland annat [[Orcus]] och [[Korparnas Drottning]], och där bor även de mystiska [[ShadarKai | Shadar-Kai]]. Det finns flera platser där barriären mellan …

 • Feywild

  Feywild är en vild, otämjd spegelbild av vår värld. Naturen är mer grönskande, vildvuxen och olycksbådande i Feywild, och många varelser där är både större och kraftfullare än deras motsvarigheter i vår värld. Feywild är hemvist åt [[Eladrin]], eller H …

 • Klarforsen

  Klarforsen är en mindre stad byggd ovanpå ruinerna av en mycket större stad i Nentirdalen, ett bördigt landområde i norra delen av det som en gång var imperiet [[Nerath]]. Längs Kungens Väg västerut kan man nå [[Vinterhem]], en by i utkanten av …

 • Åsktoppen

  Österut från [[Klarforsen]] ringlar sig Handelsvägen, en förr i tiden välanvänd karavanrutt som leder till [[Hammarfästet]], en dvärgabosättning vid foten av Gryningsbergen. Norrut längs nästan hela handelsvägen höjer sig Gammelkullarna, en vild och obä …

All Tags