Alver

Alver är en sällsynt syn i Nentirdalen. Ett fåtal har bosatt sig i mänskliga samhällen där de oftast säljer ovanligt hantverk eller magiska småsaker. Andra alver i området kommer oftast från de stora skogarna norr eller söder om Nentirdalen.

Alver

Skymningstid Thengil