Avandra

Förändringens, lyckans, resandets och frihetens gudinna. Avandra dyrkas av Halvlingar, äventyrare och handelsmän men även de allra flesta andra lyfter sitt glas till hennes ära eftersom hon anses bringa lycka och välgång. “Avandras kyss!” är ett vanligt sätt säga skål i Nentirdalen.

Avandra

Skymningstid Thengil