Bael Turath

För hundratals år sedan slöt det mänskliga imperiet Bael Turaths ledare en pakt med djävlar för att förstärka sitt grepp över rikets vidsträckta egendomar. Pakten innebar att den styrande klassen i Bael Turath begåvades med enorma krafter, och förändrades till en ny ras – Tieflings. De styrde sitt imperium i sina infernaliska herrars namn, men kom snart i konflikt med ett annat välde – de Drakföddas Arkhosia.

Kriget mellan imperierna varade i årtionden, och i slutändan låg båda i ruiner. Tieflingarna och de Drakfödda skulle aldrig mer resa stora riken, utan integrerades i människornas bosättningar.

Bael Turath

Skymningstid Thengil