Binlains Krönika Del 1

En värld av glas och stål

Ni dödliga lever i denna värld och ni berättar om hur ni i sömnen möter stillheten som i en dimma. Världen tappar sina konturer och ni finner ro. Upplever ni mig som drömsk på gränsen till sömn? Mitt hem är drömmen och jag har nu kastats in i denna värld som är likt att vandra i lett andskap av glas och stål. Mitt distanserade sätt är mitt enda sätt att hantera dess skarpa kanter och till synes obändiga konturer.

Bin Lain är mitt namn och jag söker sanningen om tingen och svaren på de stora gåtorna, både inom magins och inom vetenskapens fält. Jag fascineras av mönstren i det kaos som är den mänskliga historien, men samtidigt förfäras av alla de individer som genom bristande rationalitet som drivit så många goda ting i fördärvet.

Konflikter om begränsade resurser är logiskt, men våld för spänningens, hämndens eller ärans skull är ofta bara destruktivt.

Så varför dras jag in på denna jakt på strid? Kanske har det med mina minnesluckor att göra. Någonting kallar mig.

Jag lämnar mina kamrater och dras… hem? Jag återvänder utan minne av det som skett, vilsen men beslutsam att fortsätta att lära och strida. Det känns ibland som jag svikit någon, eller gjort något förbjudet… men vad?

Så varför är jag här över huvud taget? Jag vet inte. Mitt sanna uppdrag är höljt i dimmor, men jag känner min fiende. I svavel och eld kommer han. Kaosets furste, det förvridnas mästare och han får inte tillåtas få ett fotfäste i er värld. Genom denna vision finner jag styrka och ett band till min märkliga grupp, vi är menade att göra… något… viktigt…

Varje gång jag tycks närma mig svaret tappar jag det…

Det är dock därför vandrar jag i denna värld av glas och stål… när mitt värv är fullbordat skall jag återvända till min dröm och verklighet. Feywild…

Binlains Krönika Del 1

Skymningstid Thengil