Corellon

Corellon är magins, konstens, vårens och skönhetens gud. Han skapade Alver och Eladrin och skänkte magins gnista till världen.

Corellon

Skymningstid Thengil