Eladrin

Eladrin är ännu sällsyntare än alver i Nentirdalen, men i kullarna runt Klarforsen finns några övergivna gamla gods som tillhört Eladrin en gång i tiden.

Eladrin har sin hemvist i Feywild, den vilda och otämjda spegelbilden av vår värld. Där bygger de fantastiska städer med magins hjälp och några av dessa övergår tidvis till att existera i vår värld.

Eladrin

Skymningstid Thengil