Feywild

Feywild är en vild, otämjd spegelbild av vår värld. Naturen är mer grönskande, vildvuxen och olycksbådande i Feywild, och många varelser där är både större och kraftfullare än deras motsvarigheter i vår värld.

Feywild är hemvist åt Eladrin, eller Högalver som de också kallas.

Det finns platser där barriären mellan Feywild och vår värld försvagas vid vissa tidpunkter, och det är möjligt att passera från en värld till en annan. Vissa av Eladrins städer förflyttar sig faktiskt mellan världarna med jämna mellanrum.

Feywild

Skymningstid Thengil