Halvlingar

Halvlingar i Nentirdalen tillhör oftast det löst sammanhållna sällskap som använder floderna som färdväg – deras pråmar är en vanlig syn på Nentirdalens vattendrag. Halvlingarna fungerar som kringresande underhållare, handelsmän, hantverkare och ibland småtjuvar.

Andra halvlingar är fast bosatta i människornas samhällen, och är ofta handelsmän, driver värdshus eller liknande.

Halvlingar

Skymningstid Thengil