Klarforsen

Klarforsen är en mindre stad byggd ovanpå ruinerna av en mycket större stad i Nentirdalen, ett bördigt landområde i norra delen av det som en gång var imperiet Nerath. Längs Kungens Väg västerut kan man nå Vinterhem, en by i utkanten av Nentirdalen. Österut leder Handelsvägen mot dvärgbosättningen Hammarfästet.

Klarforsen

Skymningstid Thengil