Korparnas Drottning

En gåtfull gudinna som en gång var häxdrottning av ett okänt rike. Hon sägs ha samlat en här av plågade själar och dräpt den forne dödsguden, Nerull, och axlat hans mantel som dödens gudom.

Korparnas Drottning lär att döden är naturlig och inget att frukta. Hennes dogma är att odöda är en styggelse och en av hennes främsta fiender är Orcus, de Odödas Demonfurste.

Korparnas Drottning skall ha sin hemvist i Skugglandet.

Korparnas Drottning

Skymningstid Thengil