Människor

Människorna är den mest talrika rasen i Nentirdalen – ättlingar av det fallna imperiet Nerath. Enligt de lärde vet man inte vilken gud som skapade människorna, något som fått dem att bekänna sig till flertalet olika gudar.

Människor

Skymningstid Thengil