Skuggborgen

Ett raserat fort vid foten av Cairgormbergen som uppfördes av det fallna imperiet Nerath. Enligt Valthrun Siaren byggdes fortet för att hindra att onda krafter skulle försöka återöppna den portal till Skugglandet som sägs finnas under fortet.

Skuggborgens siste befälhavare var Sir Keegan, en ädel riddare som enligt sägnen en natt blev galen och dräpte sin familj och större delen av fortets soldater, innan de överlevande lyckades stänga in och döda honom i katakomberna under fortet. Efter imperiets fall förföll Skuggborgen i glömska och vittrade sönder.

Skuggborgen

Skymningstid Thengil