Vinterhem

1. Portar

2. Wraftons Värdshus

3. Torget

6. Valthrun Siarens torn

10. Templet

14. Lord Padraigs gods

Den by där äventyrarna började sina efterforskningar. Vinterhem är en liten utpost längs Kungens Väg, nära Blå Bergen. Sydöst om Vinterhem finns Gardhusheden, ett kuperat område där banditer sägs hålla till. Väster om Blå Bergen sträcker sig Stenmarkerna, ett klippigt landområde som förr var Neraths nordvästra gräns.

I Vinterhem finns Wraftons Värdshus, den lokale länsherren Lord Padraigs gods, ett litet tempel till bland annat Avandra, en smedja, en handelsbod och ett torn där byns lärde man, Valthrun Siaren bor.

Personer gruppen har träffat i Vinterhem inkluderar:

Salvana Wrafton

Eilian den Gamle

Valthrun Siaren

Lord Padraig

Vinterhem

Skymningstid Thengil